Loading

Reta sou Aksyon Timoun ki rantre yo ak Reta sou aksyon Responsablite Paran

(Premye nan yon seri sou enfòmasyon w ap resevwa, prepare, e aplike)

Desanm 9, 2014

Nan dat 20 novanm 2014 Prezidan Obama te anonse yon nouvo aksyon administratif. Li anglobe yon ekspansyon aktyel sou eta ki genyen pou timoun kap rantre yo (DACA) ak yon nouvo, men paralèl pwogram pou paran timoun ki se Sitwayen Ameriken oswa ki se rezidan pèmanan ki rele Reta sou Aksyon Responsablite Paran (DAPA).

Nan dat sa, Depatman Sekirite Nasyonal pibliye règleman inisyal ak pwosedi yo.

Men sa nou bezwen konnen:

DACA

 • Limit laj depase a te elimine. Anba pwogram orijinal DACA moun ki te fèt anvan, 21 jen 1981 yo pat kalifye. Koulye a, osi lontan ke yon sèl te antre Ozetazini anvan laj 16 zan e ki reponn ak lòt kritè yo mande, ka aplike
 • Estati DACA ak otorizasyon pou travay ki gen rapò ak yo pral pou twa lane kòmanse ak tout aplikasyon inisyal oswa renouvèlman soumèt anvan 24 Novanm 2014
 • Kalifikasyon DACA pral aplike sou moun ki nan peyi a, a pati de 1 janvye 2010 olye de 15 Jen, 2007 tankou l te ye nan pwogram orijinal DACA
 • Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon peyi Etazini pral aksepte aplikasyon anba nouvo kritè kapkòmanse 20 Fevriye 2015 (apeprè)

DAPA

 • Yon moun kapab kalifye pou DAPA si yo gen yon timoun ki Sitwayen Ameriken oswa rezidan pèmanan avan 20 Novanm, 2014
 • Ou dwe abite nan peyi Etazini depi 1 janvye 2010, yo te dwe la fizikman Ozetazini avan dat, 20 novanm 2014 e dwe la fizikman nan peyi Etazini lè ou voye aplikasyon an ale nan biwo Sevis Sitwanyente ak Imigrasyon
 • Fok ou pa gen estati legal avan dat 20 Novanm 2014 (dwe te antre ilegalman oswa ou te rete plis tan ke kantite tan ki sou viza w la)
 • Pa ka gen depòtasyon paske yo gen yon pase kriminèl oswa menas ak sekirite nasyonal peyi lezetazini
 • Moun ki aplike pou DAPA yo ka aplike pou otorizasyon travay ( Kat Travay); Kantite tan estati DAPA ak otorizasyon travay yo pral pou twa (3) lane
 • Pri pou aplikasyon an se yon total de $ 465.00 (gen ladan foto ak anprint digital )
 • Sevis Sitwayente ak Imigrasyon peyi Lezetazini pral komanse pran aplikasyon nan dat, 20 me 2015 (apeprè)

Si ou gen kesyon oswa enkyetid sou kondisyon imigrasyon ou ka konsilte sèlman yon avoka oswa yon reprezantan BIA akredite. Pou plis enfòmasyon ak ki jan pou fè pou evite fwod , vizite http://telamon.org/immigration.aspx. Nan paj sa, ou kapab tou fe abònman sou fenet enfomasyon imigrasyon nan paj Telamon pou w konnen kijan pou w prepare w ak kijan pou aplike pou benefis DACA / DAPA.Follow Telamon

rss twitter facebook linkedin youtube

Corporate Office

Telamon Corporation
5560 Munford Rd. Suite 201
Raleigh, NC 27612-2621 (map)
phone: (919) 851-7611
fax: (919) 851-1139

Contact Corporate Office